Eenzaamheid Den Helder

Periode 
November 2016 - juli 2017
 
Opdrachtgever
Gemeente Den Helder
 
Onderzoeksmethoden
Focusgroep-gesprekken
Kwalitatieve interviews
Advies over ontwikkeling van vragenlijsten
Verdiepende analyses op data uit de Gezondheidsmonitor van de GGD

Beschrijving
Gemeente Den Helder ontwikkelt een integrale aanpak ter bestrijding van eenzaamheid door middel van preventieve huisbezoeken. Ook wil de gemeente meer inzicht in de eenzaamheidsproblematiek onder 75-plussers  en de wijze waarop eenzaamheid onder 75-plussers kan worden teruggedrongen. We adviseren en zetten diverse vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals advies bij het ontwikkelen van vragenlijsten die worden gebruikt bij preventieve huisbezoeken, het voeren van focusgroep-gesprekken met professionals en het voeren van diepte-interviews met ouderen. Om inzicht te krijgen in risicogroepen en risicofactoren van eenzaamheid worden verdiepende analyses gedaan op de data uit de Gezondheidsmonitor van de GGD.